Правила

Следните правила са официалните международни правила за игра на билярд:
  • Общи правила на игра на билярд: WEB или PDF
  • Игра 9-та топка: WEB или PDF
  • Игра 8-ма топка: WEB или PDF
  • Игра 14+1: WEB или PDF
  • One Pocket: WEB или PDF
Comments